En esta entrada os reseño treinta palabras terminadas en bir. Lista de palabras que terminan en bir. Listado en español de palabras acabadas en las letras bir.

adscribir
apercibir
circunscribir
cohibir
concebir
decebir (engañar)
describir
desinhibir
escribir
exhibir
incumbir
inhibir
inscribir
manuscribir
percibir